Aktualne oferty pracy można znaleźć na :

Aktualnie poszukujemy pracowników

Na stanowisko:

  • Aktualnie brak ofert pracy

Treść zgody kandydatów do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z rekrutacją przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Administratorem, to znaczy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie moich danych osobowych, jest: Elektroplast sp. z o.o. z siedzibą w Stróży 1015, 32-431 Stróża.

2. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.

3. Przetwarzanie moich danych będzie dokonywane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych).

4. Moje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia bieżącego procesu rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty wyrażenia niniejszej zgody. W tym czasie mam prawo do:

    a) uzyskania od Administratora potwierdzenia przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do nich,

    b) żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do ich uzupełnienia w przypadku, gdy nie są one kompletne,

    c) żądania ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych,

    d) wycofania zgody i żądania natychmiastowego wymazania danych,

    e) otrzymania swoich danych osobowych oraz żądania, aby dane te zostały przekazane przez obecnego Administratora innemu Administratorowi.

5. Jeżeli uznam, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób właściwy lub przetwarzane są niezgodnie z celem podanym powyżej, przysługuje mi prawo wniesienia skargi odnośnie ich przetwarzania do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

ZGODA/REKRUTACJA


  • Diament Forbes 2022
  • certyfikat PRS
  • img-1
  • img-5
  • img-2
  • img-3
  • img-4