Osprzęt siłowy

Osprzęt siłowy przeznaczony do połączenia urządzeń elektrycznych i urządzeń niskonapięciowych. Odporne na skutki naprężeń mechanicznych oraz zmian cieplnych. Stosowane w budownictwie, elektromontażu, przemyśle maszynowym i innych branżach.

Podkategorie