Listwy zaciskowe 12-torowe

12-torowe-listwy-zaciskowe.jpgNr kat. Rozmiar produktu Opakowanie
018.33 6336-10/K3 listwa zaciskowa 1,5x12 35 szt.
018.34 6336-20/K3 listwa zaciskowa 2,5x12
35 szt.
018.35 6336-30/K3 listwa zaciskowa 4X12 30 szt.
018.36 6336-50/K3 listwa zaciskowa 6x12
40 szt.
018.37 6336-60/K3 listwa zaciskowa 10x12
40 szt.