Listwy zaciskowe 12 – torowe

12-torowe-listwy-zaciskowe.jpg             Nr kat.                Rozmiar produktu            Opakowanie     
  018.33                                                6336-10/K3 listwa zaciskowa 1,5x12                                            35 szt.
  018.34                                                6336-20/K3 listwa zaciskowa 2,5x12      
                 35 szt.
  018.35                                                6336-30/K3 listwa zaciskowa 4X12                  30 szt.
  018.36                                                6336-50/K3 listwa zaciskowa 6x12       
                 40 szt.
  018.37                                                6336-60/K3 listwa zaciskowa 10x12     
                 40 szt.