Rury karbowane - maszynowe

peszel-pa-masznowy

Rury karbowane giętkie PRKLG HF z PA6 specjalnie modyfikowanego - przeznaczone są do osłony i zabezpieczania przewodów lub kabli w zastosowaniach statycznych i dynamicznych pojazdów szynowych. Mogą być również zastosowane w pojazdach kołowych, maszynach, sygnalizacji i telewizji przemysłowej.

KARTA PRODUKTU PRKLG HF 320N

KARTA PRODUKTU PRKLG HF 320N - ROZCIĘTY

KARTA PRODUKTU PRKSG HF 750N

peszle maszynowe