Zwrotne

kolanka-zwrotne.jpg

Kolanka zwrotne (180o) przeznaczone do połączenia rur typu RL/RS pod kątem 180o oraz wprowadzania przewodów do skrzynek w sposób zabezpieczających prąd przed przedostaniem się opadów atmosferycznych do instalacji.


                                               Nr kat.                                                                                                               Rozmiar produktu                                  wew. w mm                   Opakowanie                                   
    09.80                                      28 białe                     10 szt.
    09.81                                      32 białe                      10 szt.
    09.82                                      37 białe                     10 szt
    09.83                                      47 białe                         10 szt.
      09.86                                        28 czarne                      10 szt.
    09.87                                      32 czarne                      10 szt.
      09.88                                        37 czarne                           10 szt.
    09.89                                      47 czarne                      10 szt.

Podkategorie