Kolanka

Kolanka sztywne ZK     czer.jpg

Kolanka sztywne ZK jednokielichowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur instalacyjnych RL/RS pod kątem 90

Karta produktu                                                                                                                                                              

                                        Nr kat.                                                                                                               Rozmiar produktu                                  wew. w mm                 Opakowanie                                   
    KOLANKA SZTYWNE ZK JEDNOKIELICHOWE   
      09.50                                        16 białe                  10 szt.
       09.51                                         16 szare                  10 szt.
       09.52                                         18 białe                   10 szt
       09.53                                         18 szare                  10 szt.
       09.54                                         20 białe                  10 szt.
        09.55                                          20 szare                  10 szt.
       09.56                                         22 białe                     10 szt.
        09.57                                          22 szare                  10 szt.
        09.57A                                        25 białe                  10 szt.
        09.57B                                        25 szare                  10 szt.
      09.58                                        28 białe                  10 szt.
      09.59                                        28 szare                  10 szt.
     09.60                                        32 białe                    10 szt.
     09.61                                        32 szare                  10 szt.
     09.62                                        37 białe                  10 szt.
     09.63                                        37 szare                  10 szt.
     09.64                                        40 białe                  10 szt.
     09.65                                        40 szare                  10 szt.
     09.66                                        45 białe                  10 szt.
     09.67                                        45 szare                  10 szt.
     09.68                                        47 białe                  10 szt.
     09.69                                        47 szare                  10 szt.

                                                                                                                                             gray-background-1361959709geQ.jpg

Kolanka ZK dwukielichowe     czer.jpg

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych RL, RS pod kątem 90 . Kolanka te charakteryzują się zwiększoną długością ramion i łatwiejszym wprowadzeniem przewodu. Kolanka te produkowane są z twardego granulatu PVC. 

Karta produktu

                                 

                                        Nr kat.                                                                                                               Rozmiar produktu                                  wew. w mm                 Opakowanie                                   
KOLANKA SZTYWNE ZK DWUKIELICHOWE
      09.1                                       16 białe                  10 szt.
       09.2                                        16 szare                  10 szt.
        09.2A                                       16 czarne                  10 szt
            09.3                                             18 białe                  10 szt.
       09.4                                        18 szare                  10 szt.
         09.4A                                        18 czarne                  10 szt.
      09.5                                       20 białe                  10 szt.
          09.6                                           20 szare                    10 szt.
        09.6A                                       20 czarne                  10 szt.
           09.7                                            22 białe                   10 szt.
       09.8                                        22 szare                   10 szt.
        09.7A                                       22 czarne                   10 szt.
          09.8A                                         25 białe                  10 szt.
        09.8B                                       25 szare                   10 szt.
              09.8C                                             25 czarne                  10 szt.
      09.9                                       28 białe                   10 szt.
          09.10                                         28 szare                    10 szt.
             09.10A                                          28 czarne                   10 szt.
        09.11                                       32 białe                  10 szt.
             09.12                                            32 szare                  10 szt.
          09.12A                                       32 czarne                  10 szt.
            09.13                                           37 białe                  10 szt.
        09.14                                       37 szare                  10 szt.
         09.14A                                       37 czarne                  10 szt.
       09.15                                       40 białe                  10 szt.
       09.16                                       40 szare                  10 szt.
       09.17                                       45 białe                  10 szt.
       09.18                                       45 szare                  10 szt.
       09.19                                       47 białe                  10 szt.
       09.20                                       47 szare                  10 szt.
       09.21                                       47 czarne                    10 szt.

                                                     gray-background-1361959709geQ.jpg

Kolanka wtryskowe     czer.jpg

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur sztywnych typu RL, RS pod kątem 90. Charakteryzują się krótkimi ramionami. Kolanka te produkowane są z twaradego granulatu PVC. 

Karta produktu          

                                        Nr kat.                                                                                                               Rozmiar produktu                                  wew. w mm                 Opakowanie                                   
KOLANKA SZTYWNE ZK DWUKIELICHOWE WTRYSKOWE        
     09.30                                        16 białe                  10 szt.
     09.31                                        16 szare                        10 szt.
           09.31A                                            16 czarne                  10 szt
     09.32                                        18 białe                  10 szt.
      09.33                                         18 szare                  10 szt.
       09.33A                                        18 czarne                  10 szt.
     09.34                                        20 białe                  10 szt.
           09.35                                              20 szare                  10 szt.
       09.35A                                        20 czarne                  10 szt.
     09.36                                        22 białe                  10 szt.
     09.37                                        22 szare                  10 szt.
         09.36A                                          22 czarne                    10 szt.
        09.37A                                         25 białe                  10 szt.
         09.37B                                          25 szare                  10 szt.
        09.37C                                         25 czarne                  10 szt.
         09.38                                            28 białe                  10 szt.
     09.39                                        28 szare                  10 szt.
       09.39A                                        28 czarne                  10 szt.
       09.39B                                        32 białe                     10 szt.
       09.39C                                        32 szare                  10 szt.
        09.39D                                         32 czarne                  10 szt.
       09.40                                          37 białe                  10 szt.
     09.41                                        37 szare                  10 szt.
       09.41A                                        37 czarne                  10 szt.
     09.42                                        47 białe                  10 szt.
     09.43                                        47 szare                  10 szt.
       09.44                                          47 czarne                  10 szt.

gray-background-1361959709geQ.jpg

Kolanka ZKHF     czer.jpg

Kolanka sztywne ZKHF bezhalogenowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur sztywnych typu RLHF/RSHF pod kątem 90. Kolanka te produkowane są z PVC/ABS.

Karta produktu                                                                                                                                                                

                                        Nr kat.                                                                                                               Rozmiar produktu                                  wew. w mm                 Opakowanie                                   
    KOLANKA SZTYWNE DWUKIELICHOWE           bezhalogenowe ZKHF wtryskowe
   03.179                                       16 białe                   10 szt.
   03.180                                       18 białe                      10 szt.
     03.180A                                       20 białe                     10 szt
     03.181                                         22 białe                  10 szt.
    03.181A                                      25 białe                  10 szt.
  03.182                                      28 białe                   10 szt.
    03.182A                                      32 białe                        10 szt.
  03.183                                      37 białe                   10 szt.
  03.184                                      47 białe                  10 szt.

gray-background-1361959709geQ.jpg

Kolanka zwrotneczer.jpg

Kolanka Zwrotne przeznaczone do połączenia rur typu RL/RS pod kątem 180.

                                        Nr kat.                                                                                                               Rozmiar produktu                                  wew. w mm                 Opakowanie                                   
KOLANKA ZWROTNE 180                              
    09.80                                      28 białe                  10 szt.
    09.81                                      32 białe                   10 szt.
    09.82                                      37 białe                  10 szt
    09.83                                      47 białe                      10 szt.
      09.86                                        28 czarne                   10 szt.
    09.87                                      32 czarne                   10 szt.
      09.88                                        37 czarne                        10 szt.
    09.89                                      47 czarne                   10 szt.

Podkategorie