Kolanka

kolanka sztywne ZK jednokielichoweczer.jpg

Kolanka sztywne ZK jednokielichowe przeznaczone są do rozpoczęcia i zakończenia systemu rur instalacyjnych sztywnych RL,RS (90 stopni). Kolanka te produkowane są z twardego granulatu PVC, odporne na promieniowanie UV, nie rozprzestrzeniające płomienia. 

Karta produktu

                                   Nr kat.                                                           Rozmiar produktu                                              szt/opak

           KOLANKA SZTYWNE ZK JEDNOKIELICHOWE 

                                    09.50                                                               16 białe                                                                  10 szt.

                                    09.51                                                               16 szare                                                                 10 szt.

                                    09.52                                                               18 białe                                                                  10 szt.

                                    09.53                                                               18 szare                                                                 10 szt.

                                    09.54                                                               20 białe                                                                  10 szt.

                                    09.55                                                               20 szare                                                                 10 szt.

                                    09.56                                                               22 białe                                                                  10 szt.

                                    09.57                                                               22 szare                                                                 10 szt.

                                    09.57A                                                            25 białe                                                                   10 szt.

                                    09.57B                                                            25 szare                                                                  10 szt.

                                    09.58                                                               28 białe                                                                   10 szt.

                                    09.59                                                               28 szare                                                                  10 szt.

                                    09.60                                                               32 białe                                                                   10 szt.

                                    09.61                                                               32 szare                                                                  10 szt.

                                    09.62                                                               37 białe                                                                   10 szt.

                                    09.63                                                               37 szare                                                                  10 szt.

                                    09.64                                                               40 białe                                                                   10 szt.

                                    09.65                                                               40 szare                                                                  10 szt.

                                    09.66                                                               45 białe                                                                   10 szt.

                                    09.67                                                               45 szare                                                                  10 szt.

                                    09.68                                                               47 białe                                                                   10 szt.

                                    09.69                                                               47 szare                                                                  10 szt. gray-background-1361959709geQ.jpg

kolanka sztywne ZK dwukielichowe

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych RL, RS pod kątem 90 stopni. Kolanka te produkowane są z twardego granulatu PVC, odporne na promieniowanie UV, nie rozprzestrzeniające płomienia. 

Karta produktu

                                  Nr kat.                                                              Rozmiar produktu                                               szt/opak

                KOLANKA SZTYWNE ZK DWUKIELICHOWE 

                                    09.1                                                                  16 białe                                                                    10 szt.

                                    09.2                                                                  16 szare                                                                   10 szt.

                                    09.2A                                                               16 czarne                                                                 10 szt.

                                    09.3                                                                  18 białe                                                                    10 szt.

                                    09.4                                                                  18 szare                                                                   10 szt.

                                    09.4A                                                               18 czarne                                                                 10 szt.

                                    09.5                                                                  20 białe                                                                    10 szt.

                                    09.6                                                                  20 szare                                                                   10 szt.

                                    09.6A                                                               20 czarne                                                                 10 szt.

                                    09.7                                                                  22 białe                                                                    10 szt.

                                    09.8                                                                  22 szare                                                                   10 szt.

                                    09.7A                                                               22 czarne                                                                 10 szt.

                                    09.8A                                                               25 białe                                                                     10 szt.

                                    09.8B                                                               25 szare                                                                    10 szt.

                                    09.8C                                                               25 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.9                                                                  28 białe                                                                     10 szt.

                                    09.10                                                               28 szare                                                                     10 szt.

                                    09.10A                                                            28 czarne                                                                   10 szt.

                                    09.11                                                               32 białe                                                                      10 szt.

                                    09.12                                                               32 szare                                                                     10 szt.

                                    09.12A                                                            32 czarne                                                                   10 szt.

                                    09.13                                                               37 białe                                                                      10 szt.

                                    09.14                                                               37 szare                                                                     10 szt.

                                    09.14A                                                            37 czarne                                                                   10 szt.

                                    09.15                                                               40 białe                                                                      10 szt.

                                    09.16                                                               40 szare                                                                     10 szt.

                                    09.17                                                               45 białe                                                                      10 szt.

                                    09.18                                                               45 szare                                                                     10 szt.

                                    09.19                                                               47 białe                                                                      10 szt.

                                    09.20                                                               47 szare                                                                     10 szt.

                                    09.21                                                               47 czarne                                                                   10 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur sztywnych typu RL, RS pod katem 90 stopni. Kolanka te produkowane są z twardego granulatu PVC, odporne na promieniowanie UV, nie rozprzestrzeniające płomienia. 

Karta produktu

                                    Nr kat.                                                      Rozmiar produktu                                                       szt/opak

                KOLANKA SZTYWNE ZK DWUKIELICHOWE WTRYSKOWE 

                                    09.30                                                                16 białe                                                                     10 szt.

                                    09.31                                                                16 szare                                                                    10 szt.

                                    09.31A                                                             16 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.32                                                                18 białe                                                                     10 szt.

                                    09.33                                                                18 szare                                                                    10 szt.

                                    09.33A                                                             18 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.34                                                                20 białe                                                                     10 szt.

                                    09.35                                                                20 szare                                                                    10 szt.

                                    09.35A                                                             20 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.36                                                                22 białe                                                                     10 szt.

                                    09.37                                                                22 szare                                                                    10 szt.

                                    09.36A                                                             22 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.37A                                                             25 białe                                                                     10 szt.

                                    09.37B                                                             25 szare                                                                    10 szt.

                                    09.37C                                                             25 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.38                                                                28 białe                                                                     10 szt.

                                    09.39                                                                28 szare                                                                    10 szt.

                                    09.39A                                                             28 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.39B                                                             32 białe                                                                      10 szt.

                                    09.39C                                                             32 szare                                                                     10 szt.

                                    09.39D                                                             32 czarne                                                                   10 szt.

                                    09.40                                                                37 białe                                                                      10 szt.

                                    09.41                                                                37 szare                                                                     10 szt.

                                    09.41A                                                             37 czarne                                                                   10 szt.  

                                    09.42                                                                47 białe                                                                      10 szt.

                                    09.43                                                                47 szare                                                                     10 szt.

                                    09.44                                                                47 czarne                                                                   10 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

kolanka zwrotne

Kolanka Zwrotne

                                    Nr kat.                                                         Rozmiar produktu                                                       szt/opak

                    KOLANKA ZWROTNE 180 

                                    09.80                                                                28 białe                                                                       10 szt.

                                    09.81                                                                32 białe                                                                       10 szt.

                                    09.82                                                                37 białe                                                                       10 szt.

                                    09.83                                                                47 białe                                                                       10 szt.        

                                    09.86                                                                28 czarne                                                                    10 szt.

                                    09.87                                                                32 czarne                                                                    10 szt.

                                    09.88                                                                37 czarne                                                                    10 szt.

                                    09.89                                                                47 czarne                                                                    10 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

kolanka sztywne ZKHF

Kolanka sztywne ZKHF przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur sztywnych typu RLHF, RKHF pod kątem 90 stopni. Kolanka te produkowane są z PC/ABS bezhalogenowego, nie są odporne na promieniowanie UV, nie rozprzestrzeniające płomienia.

Karta produktu

                                  Nr kat.                                                              Rozmiar produktu                                                    szt/opak

                     KOLANKA SZTYWNE DWUKIELICHOWE     

         bezhalogenowe ZKHF wtryskowe    

                                    03.179                                                               16 białe                                                                       10 szt.

                                    03.180                                                               18 białe                                                                       10 szt.

                                    03.180A                                                            20 białe                                                                       10 szt.

                                    03.181                                                               22 białe                                                                       10 szt.

                                    03.181A                                                            25 białe                                                                       10 szt.

                                    03.182                                                               28 białe                                                                       10 szt.

                                    03.182A                                                            32 białe                                                                       10 szt.

                                    03.183                                                               37 białe                                                                       10 szt.

                                    03.184                                                               47 białe                                                                       10 szt.

Podkategorie