Kolanka

Kolanka sztywne ZK     czer.jpg

Kolanka sztywne ZK jednokielichowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur instalacyjnych RL/RS pod kątem 90

Karta produktu

gray-background-1361959709geQ.jpg

                                   Nr kat.                                                           Rozmiar produktu                                              Opakowanie                                                                                                                                                                             wew. w mmgray-background-1361959709geQ.jpg

           KOLANKA SZTYWNE ZK JEDNOKIELICHOWE 

                                    09.50                                                               16 białe                                                                  10 szt.

                                    09.51                                                               16 szare                                                                 10 szt.

                                    09.52                                                               18 białe                                                                  10 szt.

                                    09.53                                                               18 szare                                                                 10 szt.

                                    09.54                                                               20 białe                                                                  10 szt.

                                    09.55                                                               20 szare                                                                 10 szt.

                                    09.56                                                               22 białe                                                                  10 szt.

                                    09.57                                                               22 szare                                                                 10 szt.

                                    09.57A                                                            25 białe                                                                   10 szt.

                                    09.57B                                                            25 szare                                                                  10 szt.

                                    09.58                                                               28 białe                                                                   10 szt.

                                    09.59                                                               28 szare                                                                  10 szt.

                                    09.60                                                               32 białe                                                                   10 szt.

                                    09.61                                                               32 szare                                                                  10 szt.

                                    09.62                                                               37 białe                                                                   10 szt.

                                    09.63                                                               37 szare                                                                  10 szt.

                                    09.64                                                               40 białe                                                                   10 szt.

                                    09.65                                                               40 szare                                                                  10 szt.

                                    09.66                                                               45 białe                                                                   10 szt.

                                    09.67                                                               45 szare                                                                  10 szt.

                                    09.68                                                               47 białe                                                                   10 szt.

                                    09.69                                                               47 szare                                                                  10 szt. gray-background-1361959709geQ.jpg

Kolanka ZK dwukielichowe     czer.jpg

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych RL, RS pod kątem 90 . Kolanka te charakteryzują się zwiększoną długością ramion i łatwiejszym wprowadzeniem przewodu. Kolanka te produkowane są z twardego granulatu PVC. 

Karta produktu

                                  Nr kat.                                                              Rozmiar produktu                                               Opakowanie                                                                                                                                                                            wew. w mm

                KOLANKA SZTYWNE ZK DWUKIELICHOWE 

                                    09.1                                                                  16 białe                                                                    10 szt.

                                    09.2                                                                  16 szare                                                                   10 szt.

                                    09.2A                                                               16 czarne                                                                 10 szt.

                                    09.3                                                                  18 białe                                                                    10 szt.

                                    09.4                                                                  18 szare                                                                   10 szt.

                                    09.4A                                                               18 czarne                                                                 10 szt.

                                    09.5                                                                  20 białe                                                                    10 szt.

                                    09.6                                                                  20 szare                                                                   10 szt.

                                    09.6A                                                               20 czarne                                                                 10 szt.

                                    09.7                                                                  22 białe                                                                    10 szt.

                                    09.8                                                                  22 szare                                                                   10 szt.

                                    09.7A                                                               22 czarne                                                                 10 szt.

                                    09.8A                                                               25 białe                                                                     10 szt.

                                    09.8B                                                               25 szare                                                                    10 szt.

                                    09.8C                                                               25 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.9                                                                  28 białe                                                                     10 szt.

                                    09.10                                                               28 szare                                                                     10 szt.

                                    09.10A                                                            28 czarne                                                                   10 szt.

                                    09.11                                                               32 białe                                                                      10 szt.

                                    09.12                                                               32 szare                                                                     10 szt.

                                    09.12A                                                            32 czarne                                                                   10 szt.

                                    09.13                                                               37 białe                                                                      10 szt.

                                    09.14                                                               37 szare                                                                     10 szt.

                                    09.14A                                                            37 czarne                                                                   10 szt.

                                    09.15                                                               40 białe                                                                      10 szt.

                                    09.16                                                               40 szare                                                                     10 szt.

                                    09.17                                                               45 białe                                                                      10 szt.

                                    09.18                                                               45 szare                                                                     10 szt.

                                    09.19                                                               47 białe                                                                      10 szt.

                                    09.20                                                               47 szare                                                                     10 szt.

                                    09.21                                                               47 czarne                                                                   10 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

Kolanka wtryskowe     czer.jpg

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur sztywnych typu RL, RS pod kątem 90. Charakteryzują się krótkimi ramionami. Kolanka te produkowane są z twaradego granulatu PVC. 

Karta produktu

gray-background-1361959709geQ.jpg

                                    Nr kat.                                                      Rozmiar produktu                                                       Opakowanie                                                                                                                                                                    wew. w mmgray-background-1361959709geQ.jpg

                KOLANKA SZTYWNE ZK DWUKIELICHOWE WTRYSKOWE 

                                    09.30                                                                16 białe                                                                     10 szt.

                                    09.31                                                                16 szare                                                                    10 szt.

                                    09.31A                                                             16 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.32                                                                18 białe                                                                     10 szt.

                                    09.33                                                                18 szare                                                                    10 szt.

                                    09.33A                                                             18 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.34                                                                20 białe                                                                     10 szt.

                                    09.35                                                                20 szare                                                                    10 szt.

                                    09.35A                                                             20 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.36                                                                22 białe                                                                     10 szt.

                                    09.37                                                                22 szare                                                                    10 szt.

                                    09.36A                                                             22 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.37A                                                             25 białe                                                                     10 szt.

                                    09.37B                                                             25 szare                                                                    10 szt.

                                    09.37C                                                             25 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.38                                                                28 białe                                                                     10 szt.

                                    09.39                                                                28 szare                                                                    10 szt.

                                    09.39A                                                             28 czarne                                                                  10 szt.

                                    09.39B                                                             32 białe                                                                      10 szt.

                                    09.39C                                                             32 szare                                                                     10 szt.

                                    09.39D                                                             32 czarne                                                                   10 szt.

                                    09.40                                                                37 białe                                                                      10 szt.

                                    09.41                                                                37 szare                                                                     10 szt.

                                    09.41A                                                             37 czarne                                                                   10 szt.  

                                    09.42                                                                47 białe                                                                      10 szt.

                                    09.43                                                                47 szare                                                                     10 szt.

                                    09.44                                                                47 czarne                                                                   10 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

Kolanka ZKHF     czer.jpg

Kolanka sztywne ZKHF bezhalogenowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur sztywnych typu RLHF/RSHF pod kątem 90. Kolanka te produkowane są z PVC/ABS.

Karta produktu

gray-background-1361959709geQ.jpg

                                  Nr kat.                                                              Rozmiar produktu                                                    Opakowanie                                                                                                                                                                        wew. w mmgray-background-1361959709geQ.jpg

                     KOLANKA SZTYWNE DWUKIELICHOWE     

         bezhalogenowe ZKHF wtryskowe    

                                    03.179                                                               16 białe                                                                       10 szt.

                                    03.180                                                               18 białe                                                                       10 szt.

                                    03.180A                                                            20 białe                                                                       10 szt.

                                    03.181                                                               22 białe                                                                       10 szt.

                                    03.181A                                                            25 białe                                                                       10 szt.

                                    03.182                                                               28 białe                                                                       10 szt.

                                    03.182A                                                            32 białe                                                                       10 szt.

                                    03.183                                                               37 białe                                                                       10 szt.

                                    03.184                                                               47 białe                                                                       10 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

Kolanka zwrotneczer.jpg

Kolanka Zwrotne przeznaczone do połączenia rur typu RL/RS pod kątem 180.

gray-background-1361959709geQ.jpg

                                    Nr kat.                                                         Rozmiar produktu                                                       Opakowanie                                                                                                                                                                     wew. w mmgray-background-1361959709geQ.jpg

                    KOLANKA ZWROTNE 180 

                                    09.80                                                                28 białe                                                                       10 szt.

                                    09.81                                                                32 białe                                                                       10 szt.

                                    09.82                                                                37 białe                                                                       10 szt.

                                    09.83                                                                47 białe                                                                       10 szt.        

                                    09.86                                                                28 czarne                                                                    10 szt.

                                    09.87                                                                32 czarne                                                                    10 szt.

                                    09.88                                                                37 czarne                                                                    10 szt.

                                    09.89                                                                47 czarne                                                                    10 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

Podkategorie