Złączki

złączki'

Złączki giętkie ZCLF podtynkowe przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0-90 stopni w systemach rur instalacyjnych sztywnych nie narażonych na bezpośrednie działanie promieniowania UV, wewnątrz budynków. Złączki te produkowane są z kopolimeru etylenowo-propylenowego, nie są odporne na promieniowanie UV, rozprzestrzeniające płomień. 

Karta produktu

Złączki giętkie ZCL UV przeznaczone do połączenia jednego lub lub większej liczby elementów rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0-90 stopni w systemach rur instalacyjnych sztywnych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Produkowane z tworzywa specjalnie modyfikowanego, odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego, samogasnące.

Karta produktu

                                Nr kat.                                                           Rozmiar produktu                                                 szt/opak

             ZŁĄCZKI GIĘTKIE PODTYNKOWE ZCLF    

                                08.1                                                                  13 biała                                                                   100 szt.

                                08.2                                                                  13 szara                                                                  100 szt.

                                08.2A                                                               13 czarna                                                                100 szt.

                                08.3                                                                  16 biała                                                                   100 szt.

                                08.4                                                                  16 szara                                                                  100 szt.

                                08.4A                                                               16 czarna                                                                100 szt.

                                08.5                                                                  18 biała                                                                   100 szt.

                                08.6                                                                  18 szara                                                                  100 szt.

                                08.6A                                                               18 czarna                                                                100 szt.

                                08.7                                                                  20 biała                                                                   100 szt.

                                08.8                                                                  20 szara                                                                  100 szt.

                                08.8A                                                               20 czarna                                                                100 szt.

                                08.9                                                                  22 biała                                                                   100 szt.

                                08.10                                                                22 szara                                                                  100 szt.

                                08.10A                                                             22 czarna                                                                100 szt.

                                08.10B                                                             25 biała                                                                   100 szt.

                                08.10C                                                             25 szara                                                                  100 szt.

                                08.10D                                                             25 czarna                                                                100 szt.

                                08.11                                                                28 biała                                                                   100 szt.

                                08.12                                                                28 szara                                                                  100 szt.

                                08.12A                                                             28 czarna                                                                100 szt.

                                08.12B                                                             32 biała                                                                   100 szt.

                                08.12C                                                             32 szara                                                                  100 szt.

                                08.12D                                                             32 czarna                                                                100 szt.

                                08.13                                                                37 biała                                                                     50 szt.

                                08.14                                                                37 szara                                                                    50 szt.

                                08.14A                                                             37 czarna                                                                   50 szt.

                                08.14B                                                             40 biała                                                                      50 szt.

                                08.15                                                                47 biała                                                                      50 szt.

                                08.16                                                                47 szara                                                                     50 szt.

                                08.17                                                                47 czarna                                                                   50 szt.

             ZŁĄCZKI GIĘTKIE ZCL UV

                                08.25                                                                13 biała                                                                       50 szt.

                                08.26                                                                13 szara                                                                      50 szt.

                                08.27                                                                13 czarna                                                                    50 szt.

                                08.28                                                                16 biała                                                                       50 szt.

                                08.29                                                                16 szara                                                                      50 szt.

                                08.30                                                                16 czarna                                                                    50 szt.

                                08.31                                                                18 biała                                                                       50 szt.

                                08.32                                                                18 szara                                                                      50 szt.

                                08.33                                                                18 czarna                                                                    50 szt.

                                08.34                                                                20 biała                                                                       50 szt.

                                08.35                                                                20 szara                                                                      50 szt.

                                08.36                                                                20 czarna                                                                    50 szt.

                                08.37                                                                22 biała                                                                       50 szt.

                                08.38                                                                22 szara                                                                      50 szt.

                                08.39                                                                22 czarna                                                                    50 szt.

                                08.40                                                                25 biała                                                                       50 szt.

                                08.41                                                                25 szara                                                                      50 szt.

                                08.42                                                                25 czarna                                                                    50 szt.

                                08.43                                                                28 biała                                                                       50 szt.

                                08.44                                                                28 szara                                                                      50 szt.

                                08.45                                                                28 czarna                                                                    50 szt.

                                08.46                                                                32 biała                                                                       50 szt.

                                08.47                                                                32 szara                                                                      50 szt.

                                08.48                                                                32 czarna                                                                    50 szt.

                                08.49                                                                37 biała                                                                       50 szt.

                                08.50                                                                37 szara                                                                      50 szt.

                                08.51                                                                37 czarna                                                                    50 szt.

                                08.52                                                                47 biała                                                                       50 szt.

                                08.53                                                                47 szara                                                                      50 szt.

                                08.54                                                                47 czarna                                                                    50 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

Złączki giętkie ZCLHF przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur  lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0 - 90 stopni. Złączki te produkowane są z PC/ABS bezhalogenowegom, nie są odporne na promieniowanie UV, nie rozprzestrzeniające płomienia. 

Karta produktu

                                Nr kat.                                                     Rozmiar produktu                                                              szt/opak

             ZŁĄCZKI GIĘTKIE BEZHALOGENOWE ZCLFH

                                03.140                                                               13 biała                                                                         50 szt.

                                03.141                                                               16 biała                                                                         50 szt.

                                03.142                                                               18 biała                                                                         50 szt.

                                03.143                                                               20 biała                                                                         50 szt.

                                03.144                                                               22 biała                                                                         50 szt.

                                03.144A                                                            25 biała                                                                         50 szt.

                                03.145                                                               28 biała                                                                         50 szt.

                                03.145A                                                            32 biała                                                                         50 szt.

                                03.146                                                               37 biała                                                                         50 szt.

                                03.147                                                               47 biała                                                                         50 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

złączki zps

Złączki sztywne ZPS przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur instalacyjnych sztywnych typu RL, RS w linii prostej. Złączki te produkowane są z twardego granulatu PVC, odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego, nie rozprzestrzeniające płomienia. 

Karta produktu

                                Nr kat.                                                          Rozmiar produktu                                                         szt/opak

           ZŁĄCZKI PROSTE SZTYWNE ZPS

                                010.1                                                                16 biała                                                                          10 szt.

                                010.2                                                                16 szara                                                                         10 szt.

                                010.2A                                                             16 czarna                                                                       10 szt.

                                010.3                                                                18 biała                                                                          10 szt.

                                010.4                                                                18 szara                                                                         10 szt.

                                010.4A                                                             18 czarna                                                                       10 szt.

                                010.5                                                                 20 biała                                                                         10 szt.

                                010.6                                                                 20 szara                                                                        10 szt.

                                010.6A                                                              20 czarna                                                                      10 szt.

                                010.7                                                                 22 biała                                                                         10 szt.

                                010.8                                                                 22 szara                                                                        10 szt.

                                010.8A                                                              22 czarna                                                                      10 szt.

                                010.8B                                                              25 biała                                                                         10 szt.

                                010.8C                                                              25 szara                                                                        10 szt.

                                010.8D                                                              25 czarna                                                                      10 szt.

                                010.9                                                                 28 biała                                                                         10 szt.

                                010.10                                                               28 szara                                                                        10 szt.

                                010.10A                                                            28 czarna                                                                      10 szt.

                                010.10B                                                            32 biała                                                                         10 szt.

                                010.10C                                                            32 szara                                                                        10 szt.

                                010.10D                                                            32 czarna                                                                      10 szt.

                                010.11                                                               37 biała                                                                         10 szt.

                                010.12                                                               37 szara                                                                        10 szt.

                                010.12A                                                            37 czarna                                                                      10 szt.

                                010.13                                                               47 biała                                                                         10 szt.

                                010.14                                                               47 szara                                                                        10 szt.

                                010.15                                                               47 czarna                                                                      10 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

Złączki sztywne ZPSHF przeznaczone są do połączenia jednego lub większej liczby elementów systemu rur sztywnych RLHF, RSHF w linii prostej. Złączki te produkowane są z PC/ABS bezhalogenowego, nie są odporne na promieniowanie UV, nie rozprzestrzeniające płomienia. 

Karta produktu

                                Nr kat.                                                          Rozmiar produktu                                                         szt/opak

             ZŁĄCZKI SZTYWNE BEZHALOGENOWE ZPSHF

                                 03.160                                                             16 biała                                                                         10 szt.

                                 03.161                                                             18 biała                                                                         10 szt.

                                 03.162                                                             20 biała                                                                         10 szt.

                                 03.163                                                             22 biała                                                                         10 szt.

                                 03.163A                                                          25 biała                                                                         10 szt.

                                 03.164                                                             28 biała                                                                         10 szt.

                                 03.164A                                                          32 biała                                                                         10 szt.

                                 03.165                                                             37 biała                                                                         10 szt.

                                 03.166                                                             47 biała                                                                         10 szt.                    

                                


                                 

Podkategorie