Klipsy do takera

Klipsy do takera są elementami systemu mocowań w instalacjach ogrzewania podłogowego. Rurę grzejną mocuje się do izolacji klipsami w kształcie litery U. Klips obejmuje rurę grzejną od góry, a podwójny haczyk znajdujący się na wciśniętej w izolację części klipsa utrudnia jego wyrwanie. U-klipsy sprzedaje się po 50 szt. które nakłada się na drążek takera. Po usunięciu taśmy, którą połączone są poszczególne klipsy, można rozpocząć prace. Naciśnięcie drążka zakończonego uchwytem, uwalnia i wciska jeden klips. Produkowane z polipropylenu, rozprzestrzeniające płomień. Brak odporności na promieniowanie UV. 

Karta produktu

gray-background-1361959709geQ.jpg

                                 Nr kat.                                                         Rozmiar produktu                                                            szt/opakgray-background-1361959709geQ.jpg

                                 015.7                                                            Klips do takera dł. 43 mm                                               50 szt.gray-background-1361959709geQ.jpg

Podkategorie