System odgromowy

System odgromowyczer.jpg

Produkty odgromowe przeznaczone są do izolowania przewodów odprowadzających lub kabli w instalacjach elektrycznych zewnętrznych LPS (zewnętrzna ochrona odgromowa). Izolowanie zewnętrzne LPS powinno być brane pod uwagę, gdy cieplne i wybuchowe skutki w przewodach z prądem mogą spowodować uszkodzenia obiektu lub jego zawartości. Typowe zastosowanie w obiektach z pokryciem palnym, palnymi ścianami (elewacją) oraz obszarami zagrożonymi wybuchem lub pożarem. 

Podkategorie