Osprzęt siłowy

Osprzęt siłowyczer.jpg

Osprzęt siłowy przeznaczony do połączenia urządzeń elektrycznych i urządzeń niskonapięciowych. Odporne na skutki naprężeń mechanicznych oraz zmian cieplnych. Stosowane w budownictwie, elektromontażu, przemyśle maszynowym i innych branżach. 

Podkategorie