Rury karbowane bezhalogenowe

rury karbowane bezhalogenowe z PAczer.jpg

Rury karbowane bezhalogenowe z PA (RKLGHF) przeznaczone do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych. Rury te stosowane są do wykonywania instalacji w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej) wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Rury RKLGHF produkowane są z poliamidu, są samogasnące, nie rozprzestrzeniające płomienia, odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego. 

Karta produktu PA 320N

Karta produktu PA 750N

                                  Nr kat.                                                         Rozmiar produktu                                              dł. zwoju w mb  

                                                                                                  zew. w mm/wew. w mm  

               RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PA 

         typ lekki 320N czarne 

                                  03.5                                                                  18/13,5                                                                  25 m

                                  03.6                                                                  20/15                                                                     25 m

                                  03.7                                                                  22/18                                                                     25 m

                                  03.8                                                                  25/19                                                                     25 m

                                  03.9                                                                  25/21                                                                     25 m

                                  03.10                                                                28/23                                                                     25 m

                                  03.11                                                                32/25                                                                     25 m

                                  03.12                                                                34/29                                                                     25 m

                                  03.13                                                                43/36                                                                     25 m

                                  03.14                                                                52/44                                                                     25 m

                 RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PA 

           typ lekki 320N z pilotem czarne

                                  03.5A                                                                18/13,5                                                                   25 m

                                  03.6A                                                                20/15                                                                      25 m

                                  03.7A                                                                22/18                                                                      25 m

                                  03.8A                                                                25/19                                                                      25 m

                                  03.9A                                                                25/21                                                                      25 m

                                  03.10A                                                              28/23                                                                      25 m

                                  03.11A                                                              32/25                                                                      25 m

                                  03.12A                                                              34/29                                                                      25 m

                                  03.13A                                                              43/36                                                                      25 m

                                  03.14A                                                              52/44                                                                      25 m        

                  RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PA                                                                  

              typ lekki 750N czarne 

                                  03.15                                                                 18/13,5                                                                   25 m

                                  03.16                                                                 20/15                                                                      25 m

                                  03.17                                                                 22/18                                                                      25 m

                                  03.18                                                                 25/19                                                                      25 m

                                  03.19                                                                 25/21                                                                      25 m

                                  03.19A                                                               28/23                                                                      25 m

                                  03.19B                                                               32/25                                                                      25 m

                                  03.19C                                                               34/29                                                                      25 m

                                  03.19D                                                               43/36                                                                      25 m

                                  03.19E                                                               52/44                                                                      25 m    

                  RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PA                                                                                                     

             typ średni 750N z pilotem czarne  

                                  03.15A                                                               18/13,5                                                                    25 m

                                  03.16A                                                               20/15                                                                       25 m

                                  03.17A                                                               22/18                                                                       25 m 

                                  03.18A                                                               25/19                                                                       25 m

                                  03.18B                                                               25/21                                                                       25 m

                                  03.18C                                                               28/23                                                                       25 m 

                                  03.18D                                                               32/25                                                                       25 m

                                  03.18E                                                               34/29                                                                       25 m

                                  03.18F                                                               43/36                                                                       25 m

                                  03.18G                                                               52/44                                                                       25 m             gray-background-1361959709geQ.jpg

rury karbowane bezhalogenowe z PC

czer.jpg

Rury karbowane bezhalogenowe z PC (RKLGHF) przeznaczone do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych. Rury te stosowane są do wykonywania instalacji w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej, w instalacjach eksploatowanych w niskich temperaturach, dużym nasłonecznienie) wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Rury RKLGHF produkowane z poliwęglanu, są samogasnące, nie rozprzestrzeniające płomienia,odporne na promieniowanie UV.

Karta produktu PC 320N

Karta produktu PC 750N

                                    Nr kat.                                                 Rozmiar produktu                                                  dł. zwoju w mb                

                                                                                            zew. w mm/wew. w mm

                  RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PC                                                                                                              

            typ lekki 320N szare 

                                    03.20                                                          12/9                                                                         50 m

                                    03.21                                                          14/11                                                                       50 m

                                    03.22                                                          20/15                                                                       50 m

                                    03.23                                                          22/18                                                                       50 m

                                    03.24                                                          25/19                                                                       50 m

                                    03.25                                                          28/23                                                                       50 m

                                    03.26                                                          34/29                                                                       50 m

                   RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PC                                                                                                               

             typ lekki 320N z pilotem szare 

                                    03.20A                                                        12/9                                                                         50 m

                                    03.21A                                                        14/11                                                                       50 m

                                    03.22A                                                        20/15                                                                       50 m

                                    03.23A                                                        22/18                                                                       50 m

                                    03.24A                                                        25/19                                                                       50 m

                                    03.25A                                                        28/23                                                                       50 m

                                    03.26A                                                        34/29                                                                       50 m

                    RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PC                                                                                                             

               typ średni 750N szare 

                                    03.40                                                           12/9                                                                         50 m

                                    03.41                                                           14/11                                                                       50 m

                                    03.42                                                           20/15                                                                       50 m

                                    03.43                                                           22/18                                                                       50 m

                                    03.44                                                           25/19                                                                       50 m

                                    03.45                                                           28/23                                                                       50 m

                                    03.46                                                           34/29                                                                       50 m

                      RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PC                                                                                                               

                typ średni 750N z pilotem szare 

                                    03.40A                                                          12/9                                                                        50 m

                                    03.41A                                                          14/11                                                                      50 m

                                    03.42A                                                          20/15                                                                      50 m

                                    03.43A                                                          22/18                                                                      50 m

                                    03.44A                                                          25/19                                                                      50 m

                                    03.45A                                                          28/23                                                                      50 m

                                    03.46A                                                          34/29                                                                      50 mgray-background-1361959709geQ.jpg

rury karbowane bezhalogenowe z PC ABS

czer.jpg

Rury karbowane bezhalogenowe z PC/ABS (RKLGHF)przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych i innych. Rury te  stosowane są do wykonywania instalacji w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej) wewnątrz obiektów. Rury RKLGHF produkowane są z PC/ABS, są samogasnące, nie rozprzestrzeniające płomienia, odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego. 

Karta produktu PC/ABS 320N

Karta produktu PC/ABS 750N

                                   Nr kat.                                                       Rozmiar produktu                                                      dł. zwoju w mb        

                                                                                                zew. w mm/wew. w mm

                        RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PC/ABS                                                                                                       

                   typ lekki 320N białe 

                                   03.70                                                              12/9                                                                          50 m

                                   03.71                                                              14/11                                                                        50 m

                                   03.72                                                              20/15                                                                        50 m

                                   03.73                                                              22/18                                                                        50 m

                                   03.74                                                              25/19                                                                        50 m 

                                   03.75                                                              28/23                                                                        50 m

                                   03.76                                                              34/29                                                                        50 m

                        RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PC/ABS                                                                                                       

                    typ lekki 320N z pilotem białe 

                                   03.70A                                                             12/9                                                                         50 m

                                   03.71A                                                             14/11                                                                       50 m

                                   03.72A                                                             20/15                                                                       50 m

                                   03.73A                                                             22/18                                                                       50 m

                                   03.74A                                                             25/19                                                                       50 m

                                   03.75A                                                             28/23                                                                       50 m

                                   03.76A                                                             34/29                                                                       50 mgray-background-1361959709geQ.jpg

                         RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PC/ABS                                                                                       

                    typ lekki 750N białe 

                                   03.90                                                                12/9                                                                         50 m

                                   03.91                                                                14/11                                                                       50 m

                                   03.92                                                                20/15                                                                       50 m

                                   03.93                                                                22/18                                                                       50 m

                                   03.94                                                                25/19                                                                       50 m

                                   03.95                                                                28/23                                                                       50 m

                                   03.96                                                                34/29                                                                       50 m

                          RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE Z PC/ABS     

                     typ lekki 750N z pilotem białe     

                                   03.90A                                                              12/9                                                                         50 m

                                   03.91A                                                              14/11                                                                       50 m

                                   03.92A                                                              20/15                                                                       50 m

                                   03.93A                                                              22/18                                                                       50 m

                                   03.94A                                                              25/19                                                                       50 m

                                   03.95A                                                              28/23                                                                       50 m

                                   03.96A                                                              34/29                                                                       50 m

  

                    

Podkategorie