Rury RL /RS

Rury sztywne RL, RS     czer.jpg

Rury sztywne typu RL 320N/RS 750N przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Rury te produkowane są z twardego granulatu PVC. Opcjonalnie rury sztywne jednokielichowe. 

Karta produktu RL

Karta produktu RS

                                     Nr kat.                                                      Rozmiar produktu                                                 Opakowanie  

                                                                                                   zew. w mm/wew. w mm 

                     RURY SZTYWNE RL 320N

                                     06.1                                                              13/11 biała                                                               40 szt.

                                     06.2                                                              13/11 szara                                                              40 szt.

                                     06.2A                                                           13/11 czarna                                                            40 szt.

                                     06.3                                                              16/14 biała                                                               20 szt.

                                     06.4                                                              16/14 szara                                                              20 szt.

                                     06.4A                                                           16/14 czarna                                                            20 szt.

                                     06.5                                                              18/16 biała                                                               20 szt. 

                                     06.6                                                              18/16 szara                                                              20 szt.

                                     06.6A                                                           18/16 czarna                                                            20 szt.

                                     06.7                                                               20/18 biała                                                              20 szt.

                                     06.8                                                               20/18 szara                                                             20 szt. 

                                     06.8A                                                            20/18 czarna                                                           20 szt.

                                     06.9                                                               22/19,5 biała                                                           20 szt.

                                     06.10                                                             22/19,5 szara                                                          20 szt.

                                     06.9A                                                            22/19,5 czarna                                                        20 szt.

                                     06.10A                                                          25/22,5 biała                                                           20 szt. 

                                     06.10B                                                          25/22,5 szara                                                          20 szt.

                                     06.10C                                                          25/22,5 czarna                                                        20 szt.

                                     06.11                                                             28/25,5 biała                                                           20 szt.

                                     06.12                                                             28/25,5 szara                                                          20 szt.

                                     06.12A                                                          28/25,5 czarna                                                        20 szt.

                                     06.13                                                             32/29,5 biała                                                           10 szt.

                                     06.14                                                             32/29,5 szara                                                          10 szt.

                                     06.14A                                                          32/29,5 czarna                                                        10 szt.

                                     06.15                                                             37/34 biała                                                              10 szt.

                                     06.16                                                             37/34 szara                                                             10 szt.

                                     06.16A                                                          37/34 czarna                                                           10 szt.

                                     06.17                                                             40/37 biała                                                              10 szt.

                                     06.18                                                             40/37 szara                                                             10 szt.

                                     06.18A                                                          40/37 czarna                                                           10 szt.

                                     06.19                                                             45/42 biała                                                              10 szt.

                                     06.20                                                             45/42 szara                                                             10 szt.

                                     06.20A                                                          45/42 czarna                                                           10 szt.

                                     06.21                                                             47/44 biała                                                              10 szt.

                                     06.22                                                             47/44 szara                                                             10 szt.

                                     06.22A                                                          47/44 czarna                                                           10 szt.

                   RURY SZTYWNE RS 750N

                                     06.1RS                                                           13/10,5 biała                                                          40 szt.

                                     06.2RS                                                           13/10,5 szara                                                         40 szt.

                                     06.2RS/A                                                       13/10,5 czarna                                                       40 szt.

                                     06.3RS                                                           16/13,5 biała                                                           20 szt.

                                     06.4RS                                                           16/13,5 szara                                                          20 szt.

                                     06.4RS/A                                                       16/13,5 czarna                                                       20 szt.

                                     06.5RS                                                           18/15 biała                                                              20 szt.

                                     06.6RS                                                           18/15 szara                                                             20 szt.

                                     06.6RS/A                                                       18/15 czarna                                                          20 szt.

                                     06.7RS                                                           20/17 biała                                                              20 szt.

                                     06.8RS                                                           20/17 szara                                                             20 szt.

                                     06.8RS/A                                                       20/17 czarna                                                          20 szt.

                                     06.9RS                                                           22/19 biała                                                              20 szt.

                                     06.10RS                                                         22/19 szara                                                             20 szt.

                                     06.10RS/A                                                     22/19 czarna                                                          20 szt.

                                     06.10RS/B                                                     25/22 biała                                                              20 szt.

                                     06.10RS/C                                                     25/22 szara                                                             20 szt.

                                     06.10RS/D                                                     25/22 czarna                                                           20 szt.

                                     06.11RS                                                         28/24,5 biała                                                            20 szt.

                                     06.12RS                                                         28/24,5 szara                                                           20 szt.

                                     06.12RS/A                                                     28/24,5 czarna                                                        20 szt.

                                     06.13RS                                                         32/28,5 biała                                                            10 szt.

                                     06.14RS                                                         32/28,5 szara                                                           10 szt.

                                     06.14RS/A                                                     32/28,5 czarna                                                        10 szt.

                                     06.15RS                                                         37/33,5 biała                                                            10 szt.

                                     06.16RS                                                         37/33,5 szara                                                           10 szt.

                                     06.16RS/A                                                     37/33,5 czarna                                                        10 szt.

                                     06.17RS                                                         40/36,5 biała                                                            10 szt.

                                     06.18RS                                                         40/36,5 szara                                                           10 szt.

                                     06.18RS/A                                                     40/36,5 czarna                                                        10 szt.

                                     06.19RS                                                         45/41 biała                                                               10 szt.

                                     06.20RS                                                         45/41 szara                                                              10 szt.

                                     06.20RS/A                                                     45/41 czarna                                                           10 szt.

                                     06.21RS                                                         47/43 biała                                                               10 szt.

                                     06.22RS                                                         47/43 szara                                                              10 szt.

                                     06.23RS                                                         47/43 czarna                                                            10 szt.

                                     

Podkategorie